Convocatòria Assemblea General Ordinària 2016

En compliment dels Estatuts, la Junta Directiva del CLUB NATACIÓ BADALONA convoca Assemblea General Ordinària el dia 5 de març de 2016 a les vuit del vespre, amb l’ordre del dia següent:

 1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.
 2. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici 2015.
 3. Memòria de les Àrees.
 4. Pressupost per a l’any 2016.
 5. Propostes de la Junta.
 6. Suggeriments dels socis, formulats per escrit, dintre del termini reglamentari.
 7. Precs i preguntes.
 8. Informe del President.

Finalitzada l’Assemblea General Ordinària es celebrarà una

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Amb l’ordre del dia següent:

 1. Convocatòria d’eleccions a la presidència de l’entitat.
 2. Designació de la junta electoral.
 3. Presentació del calendari electoral .

Badalona, 19 de febrer de 2016
CLUB NATACIÓ BADALONA

Desplaça cap amunt