Convocatòria Assemblea General Ordinària 2014

CLUB NATACIÓ BADALONA

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment dels Estatuts, la Junta Directiva del CLUB NATACIÓ BADALONA, convoca Assemblea General Ordinària el dia 22 de març de 2014 a dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit en segona convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

 

1)                      Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.

2)                      Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici 2013.

3)                      Memòria de les Àrees.

4)                      Pressupost per a l’any 2014 i aprovació, en el seu cas.

5)                      Propostes de la Junta.

6)                      Suggeriments  dels  socis,  formulats  per  escrit,  dintre  del  termini reglamentari.

7)                      Informe del President.

8)                      Precs i preguntes.

 

CLUB NATACIÓ BADALONA

Ferran Moreno Verdiell

Secretari

Desplaça cap amunt