Proclamació del 19è president del Club Natació Badalona

A Badalona, essent les 11:00 hores del dia 12 d’abril de dos mil setze, a la seu social del Club Natació Badalona, reunida la Junta Electoral, formada pels senyors Lluís Calderón Gallardo, Montserrat Pujals Soriano i Jordi Làzaro Garcia , en exercici de les prerrogatives conferides a la Junta Electoral pel Decret 145/91, de 17 de juny, de Regulació i Reglamentació dels Clubs i associacions esportius, i dels Estatuts de l’entitat Club Natació Badalona, prenen els següents

ACORDS:

PRIMER.- Deixar constància dels resultats de les votacions dutes a terme durant la jornada electoral del passat dia 10 d’abril, que van ser el següents:

Total vots emesos: 388
Vots en blanc o nuls: 7
Vots a favor del Sr. Marc Estruch Vivan: 250
Vots a favor del Sr. David Ramírez Artigas: 131

SEGON.- Per tant, aquesta Junta electoral proclama al

Sr. Marc Estruch Vivan

com a President del Club Natació Badalona, i amb aquest acte dóna per finalitzada la seva tasca.

Desplaça cap amunt