CNBadalona

Accessibilitat

CLUB NATACIÓ BADALONA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments financiats des de Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web tonitapia.cat excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Falta de conformitat:

Poden existir algunes alternatives textuals que no siguin correctes – Requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual de UNE-EN 301549:2022
Poden existir alguns enllaços la funció dels quals o objectiu no estiguin correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços de UNE-EN 301549:2022
Poden existir errades puntuals de edició en alguna pàgina web.

Carga desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí els compleixin.

Preparació per la següent declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 15 d’abril de 2024.

El mètode empleat per preparar la declaració ha sigut una autoevaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 15 d’abril de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte pot presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
    • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4
    • continguts que estan exclosos del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeteixin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i llegítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades pel Departament d’Atenció al client de CLUB NATACIÓ BADALONA.

Scroll al inicio